طراحی و اجرای مجتمع سینمایی ، فرهنگی و تجاری بهارستان

 عنوان پروژه :طراحی و اجرای مجتمع سینمایی ، فرهنگی و تجاری بهارستان

 محل اجرا  :  شهر جدید بهارستان

 کارفرما :  شرکت ارگ مهـر هنـر

 مدت پیمان : ۱۲ ماه

 مدت زمان اجرا :۷ ماه

 شرح تفصیلی عملیات های اجرا شده :

پروژه شامل طراحی معماری ، طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی وطراحی سازه ، اجرای سازه بتنی ، عملیات برش بتن ، کاشت میلگرد و تقویت سازه قبلی بوده است.