روکش آسفالت معابر شاهین شهر
روکش آسفالت معابر شاهین شهر

عنوان: روکش آسفالت معابر شاهین شهر پروژه: راه کارفرما: شهرداری شاهین شهر تاریخ شروع: ۹۳/۵/۲۶ تاریخ پایان: ۹۳/۶/۲۶ موضوع کلی: محوطه‌سازی و آسفالت معابر در محدوده شهرستان شاهین شهر    

ادامه‌ مطلب