لوپ ICC

لوپ ICC

عنوان: لوپ ICC

پروژه: سازه بتنی

کارفرما: شرکت پرستیژلند ایران

تاریخ شروع: ۹۶/۹/۲۰

تاریخ پایان: ۹۶/۱۰/۲۰

موضوع کلی: عملیات خاکبرداری و ساخت سازه بتنی لوپ ساختمان ICC واقع در مجموعه سیتی سنتر اصفهان