عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجمیع 110 استان اصفهان

عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجمیع ۱۱۰ استان اصفهان

عنوان: عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجمیع ۱۱۰ استان اصفهان با مشارکت شرکت پرستیژلند ایران

پروژه: سازه بتنی

کارفرما: فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان

تحویل زمین: ۹۷/۲/۲۹

در حال فعالیت…

موضوع کلی: عملیات خاکبرداری و ساخت سازه بتنی لوپ ساختمان ICC واقع در مجموعه سیتی سنتر اصفهان